Dagkirurgi med erfaren och specialiserad kompetens

Få den vård du behöver. Snabbt och tryggt.

Dagkirurgi med erfaren och specialiserad kompetens

Få den vård du behöver. Snabbt och tryggt.

Läs mer här

Nu förbättrar vi möjligheterna

Den komplexa bäckenbotten

Allt kan se fint ut vid en ytlig inspektion trots känslan av att något inte står rätt till.
För att få veta säkert om det finns en skada måste muskulaturen i bäckenbotten undersökas.
Bäckenbotten är komplex och fortfarande finns många frågor kring bäckenbottens funktionalitet.

Läs mer om bäckenbotten

Opemera – god vård i tid

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt avlastar och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. Sedan oktober 2019 driver vi en operationsverksamhet vid Kalix sjukhus.

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar vi utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Allt vi gör genomsyras av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt. Vi vägleds av kunskap, ansvar och effektivitet.

Läs mer om Opemera

Kvalitet i alla led

Från konsultation till uppföljning

Specialistkompetens

På Opemera arbetar specialistläkare, narkosläkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av både privat och offentlig hälso- och sjukvård. Och med stor kunskap om både organisations- och professionsfrågor.

Läs mer om vårt team

Patientsäkerhet

På Opemera arbetar vi för att fler ska få god vård i tid. Vi ser oss som ett komplement och en avlastning till den offentliga hälso- och sjukvården, vi delar samma värdegrund och sätter alltid patienten i främsta rummet.

Läs mer om patientsäkerhet

Kvalitetssäkring

På Opemera betyder effektivitet att vi får mycket uträttat och gör verklig skillnad för patienten. Utifrån varje medarbetares speciella kompetens bygger vi team som nyttjar såväl rutin som skicklighet för att patienten ska få både snabb och trygg behandling.

Läs mer om kvalitetssäkring