Dagkirurgi med erfaren och specialiserad kompetens

Få den vård du behöver. Snabbt och tryggt.

För dig som drabbats av lipödem

Nu förbättrar vi möjligheterna

Lipödem är en kronisk men behandlingsbar sjukdom. Den drabbar kvinnor och symptomen är tung smärta samt växande fettvolymer. Den enda verkningsfulla behandlingen är kirurgi då den smärtande fettvävnaden avlägsnas. Resultatet blir både bra och hållbart under lång tid. Läs mer om operationer av lipödem

Opemera – god vård i tid

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt avlastar och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. Sedan oktober 2019 driver vi en operationsverksamhet vid Kalix sjukhus med inriktning på behandling av lipödem. Det innebär borttagning av smärtsam fettvävnad samt av det hudöverskott som ofta uppkommer efteråt på överarmar, buk och lår.

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar vi utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Allt vi gör genomsyras av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt. Vi vägleds av kunskap, ansvar och effektivitet.

Läs mer om Opemera

Kvalitet i alla led

Från konsultation till uppföljning

Specialistkompetens

På Opemera arbetar specialiserade kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av både privat och offentlig hälso- och sjukvård. Och med stor kunskap om både organisations- och professionsfrågor.

Läs mer om vårt team

Patientsäkerhet

På Opemera arbetar vi för att fler ska få god vård i tid. Vi ser oss som ett komplement och en avlastning till den offentliga hälso- och sjukvården, vi delar samma värdegrund och sätter alltid patienten i främsta rummet.

Läs mer om patientsäkerhet

Kvalitetssäkring

På Opemera betyder effektivitet att vi får mycket uträttat och gör verklig skillnad för patienten. Utifrån varje medarbetares speciella kompetens bygger vi team som nyttjar såväl rutin som skicklighet för att patienten ska få både snabb och trygg behandling.

Läs mer om kvalitetssäkring