Ändtarmsbesvär

Orsakerna till analinkontinens är ofta en kombination av flera faktorer. Analinkontinens innebär att det finns läckage av gas eller lös/fast avföring via ändtarmsöppningen, som inte går att kontrollera. Även involverat, soiling, som innebär nedsmutsning av underkläder eller skydd.

Vanliga faktorer som kan vara orsaker:

  • Diarré
  • Förstoppning
  • Åldrande, dvs svagare muskler och muskelkontroll
  • Skador i slutmuskeln som uppstått i samband med en förlossning eller medicinskt ingrepp
  • Mediciner
  • Tumörer
  • Medfödda missbildningar
  • Strålskador

Eftersom inkontinens för avföring starkt förknippas med god hygien kan problemen med att kontrollera avföringen leda till psykiska besvär, påverkat sexliv och påverkan på arbete och fritidsaktiviteter. Analinkontinens är egentligen ett symtom och ingen sjukdom i sig. Men oftast ses dock tillståndet som en sjukdom pga. dålig funktion av slutmuskeln.

För många innebär den bristande kontrollen över avföringen stora sociala problem. Det är påfrestande och skamfyllt att alltid vara orolig för lukt och obehag. Många blir sittandes hemma på grund av rädslan att drabbas av ett avföringsläckage utanför hemmet.

Egenvård

Man försöker i första hand komma till rätta med problemet genom att behandla de andra sjukdomar som kan ge analinkontinens. Det finns flertal olika åtgärder som kan ge effekt mot analinkontinens som är förhållandevis enkla. Exempelvis livsstilsförändringar så som ändrad kost, motion, regelbundna tarmvanor mm. Bäckenbottenträning för att stärka upp slutmuskeln. Metoden är enkel och ofarlig och i princip helt utan biverkningar.

Behandling utan kirurgisk åtgärd

Läkemedelsbehandling, kan vara aktuellt att pröva. Ofta provar man då tarmreglerande medel, ex Inolaxol, som gör avföringen fastare eller lösare beroende på problem.

Andra åtgärder: Biofeedback, hjälpmedel så som analpropp, inkontinensskydd, vattenlavemang, PTNS mm

Behandling med kirurgisk åtgärd

Kirurgisk åtgärd kan vara av värde om inget annat fungerar. Om det är möjligt försöker man återupprätta ändtarmens slutmuskel. Hos vissa personer är det en viktig åtgärd, som till exempel hos personer med skador till följd av en förlossning. internetmedicin.se

Meny