Din operationsdag

Förberedelser

När du kommer till kliniken tas du emot av Opemeras sjuksköterska. Hen kommer att finnas med dig under operationsdagen och hjälper dig med all förberedelse inför operationen. 

Det är viktigt att du kommer till sjukhuset/operationsmottagningen på överenskommen tid och att du har duschat.

Efter att vår sjuksköterska har gjort legitimationskontroll byter du om till operationskläder, du får träffa gynekologen och gå igenom operationen. Sjuksköterskan kommer sedan att förbereda dig för operationen.

Du får en intravenös infart genom vilken det tas blodprov för att ha som utgångsvärde. Infarten är även till för att kunna ge mediciner före, under och efter operationen. Infarten behövs också om man ska bli sövd.

Inne på operationssalen tas du omhand av narkossjuksköterska, och operationssjuksköterska, och när förberedelserna är klara av gynekolog. Narkosläkare finns alltid tillgänglig i huset vid behov.

Så går operationen till 

Operationen görs via slidan. Slidväggen öppnas och vävnaderna därunder förstärks beroende på vad det är för skada. Muskler som är delade och eller felläkta letas fram och en rekonstruktiv kirurgi utförs för att återskapa anatomin igen.

Ibland kan livmodertappen behöva kortas av och i mycket sällsynta fall tas livmodern bort.

Alla stygn försvinner av sig själv. 

Meny