Inför din operation

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Kvalitetssäkring

Hälsodeklaration och narkosläkarbedömning

Du kommer snart att få en hälsodeklaration skickad till dig, om du inte redan har fått den. Du kan även fylla i hälsodeklarationen  här.  När du har fyllt i hälsodeklarationen kommer den att bli bedömd av vår narkosläkare. Kanske ringer hen dig om det finns några oklarheter.  

Du kommer även att få fylla i en enkät från det nationella kvalitetsregistret innan operationen. 

Om du är rökare rekommenderas du att sluta minst en månad innan planerad operation för att öka möjligheten för ett gott operationsresultat. Du kan få hjälp med rökavvänjning via din hälsocentral. 

Om du är överviktig bör du försöka gå ned i vikt innan planerad operation för att öka möjligheten för ett gott operationsresultat och minska risken för att få ett nytt framfall. 

Lokalbedövning eller narkos vid operation

Det vanligaste är att operationen görs med lokalbedövning och lugnande medel, men i samråd med din gynekolog och narkosläkaren kan det bli aktuellt med lätt sövning. Det beslutet kan även tas under pågående operation.

Narkosläkaren beslutar även om det behövs några kompletterade undersökningar innan operationen kan utföras. 

Fasta

Inför din operation är det viktigt att du fastar från kl. 24.00 kvällen innan. Under fastan kan du ta din medicin som vanligt med lite vatten och du kan även borsta tänderna som vanligt. Det är viktigt att hålla dessa tider men det är också viktigt att inte fasta onödigt länge.

Tänk på att inte tugga tuggummi under fastan.

Medicinering inför operationen

I samband med narkosläkarbedömningen lägger narkosläkaren upp en individuell plan över vilka mediciner du ska ta inför ingreppet.

Östrogen

Om du passerat klimakteriet är det bra att påbörja lokal östrogenbehandling inför operationen för att optimera för god läkning. Är du behandlad för bröst- eller underlivscancer skall du inte använda östrogen utan att ha rådgjort med oss. 

Prolapsring

Om du har en prolapsring, bör den tas ut 2 v innan planerad operation.

Bulkmedel

Börja gärna med bulkmedel t. ex. Moxalole el liknande en vecka innan planerad operation. Då är avföringen mjuk och lätt att få ut utan att behöva krysta efter operationen. 

Smärtstillande

Köp hem Alvedon och Ipren.

Dusch

Duscha med vanlig tvål/schampo kvällen innan och samma morgon för operationen.

Allergier och specialkost

Meddela oss om du har allergier eller någon specialkost i god tid innan din operation så att vi kan tillgodo se dina behov på bästa sätt under din vistelse hos oss.

Meny