Framfall

Framfall betyder att något buktar ner i slidan eller ut från slidan. Det kan tex vara slidväggarna, livmodern, livmodertappen eller både och som buktar ut. Framfall är oftast helt ofarligt men kan vara obehagligt.

Symtom på framfall beror lite på vilket typ av framfall du har. Det vanligaste är att man märker att någonting buktar ut från slidan och att man får en tyngdkänsla. Besvären kommer ofta succesivt under en längre tid men ibland kommer det plötsligt, då brukar det vara i samband med att du varit förstoppad och krystat eller om du har lyft något tungt. Ett annat vanligt symtom kan vara urinträningar eller urinläckage. Du kan även ha ett framfall utan att ha några besvär av det och då behöver det inte åtgärdas.

Opemera - Operationsklinik - Framfall

Egenvård

Genom att träna upp dina muskler i bäckenbotten kan det lindra dina besvär och förhindra att framfallet blir större. Du kan dock inte genom knipträning träna bort ditt framfall. Undvik att lyfta tungt, om du ska lyfta ska du klara av att aktivera bäckenbottenmusklerna innan lyft. Se över din tarmtömning. Är du förstoppad se till att behandla det men tarmreglerade medel. Gå på toaletten vid signal.

Behandling utan kirurgisk åtgärd

Man kan behandla med en så kallad prolapsring som stöttar upp vaginalväggarna. Det finns flera olika sorter och storlekar att prova. Prolapsring fungerar bäst vid framfall av slidans framvägg eller vid livmoderframfall, vilket i sig är ett ovanligt framfall. Det fungerar inte vid framfall av slidans bakvägg  eller vid tarmtömningsbesvär.

Behandling med kirurgisk åtgärd

Du kan bli opererad för ditt framfall om du har besvär av det. Du kan räkna med att gå hem samma dag som operationen. 1177.se

Meny