Skicka oss en fråga

Vill du ha kontakt med oss – som vårdgivare, medarbetare eller samarbetspartner – är du mycket välkommen att skicka in din förfrågan.

Jag har läst och godkänt Opemeras integritetspolicy

För vårdgivare

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - För vårdgivare
Vi är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens.

Idé och löfte

Opemera AB utreder, diagnosticerar, behandlar och följer upp patienter i behov av dagkirurgisk behandling för ingrepp som inte kräver akutsjukhusets resurser men inte heller utförs av primärvården.

Vi är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. Så att fler patienter ska få den vård de behöver. Snabbt och tryggt.

Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar vi utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Opemeras främsta styrkor består av den gedigna vårderfarenhet som finns inom moderbolaget Läkarjouren AB med kunskap om både professionen och organisationen. Men även de starka relationer och stora kontaktnät som byggts upp under åren. Detta möjliggör för Opemera att verkligen göra skillnad för de patienter som snabbare kan få den planerade operation de behöver.

Typ av operationer

Opemera kommer initialt att utföra operationer av lipödem. Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden. Det är en smärtsam sjukdom som nästan enbart drabbar kvinnor. Symptomen är smärta och ökad fettvolym och är i typiska fall begränsad till ben, höfter, stuss och överarmar. Det händer att lipödem feldiagnosticeras och förbises.

Operationerna utförs i nyrenoverade och för ändamålet anpassade lokaler med ny och modern utrustning. Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors.

Operationerna utförs med fettsugning, i regel under full narkos, och avslutas med anläggande av kompressionsförband. Det kan krävas upp till fyra operationer för ett optimalt resultat, men behovet är individuellt och kan fastslås först efter en undersökning.

En gemensam framtid

Långsiktigt vill Opemera hjälpa till att avlasta den offentliga hälso- och sjukvården med dagkirurgiska operationer. Att vara ett komplement till vården och möjliggöra för patienter att snabbare kunna få den planerade operation de behöver. Operationer som Opemera kan hantera tack vare erfarenhet och en effektiv organisation.

I oktober 2019 startade vi en operationsverksamhet i Kalix.Opemera kommer initialt att utföra operationer av lipödem. Det innebär borttagning av smärtsam fettvävnad samt av det hudöverskott som ofta uppkommer efteråt på överarmar, buk och lår.

Som dagkirurgisk klinik samarbetar vi gärna med både offentliga och privata vårdgivare, liksom med försäkringsbolag. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret. Du kan också skicka ett mejl till kontakta@opemera.se

Skicka oss en fråga

Vill du ha kontakt med oss – som vårdgivare, medarbetare eller samarbetspartner – är du mycket välkommen att skicka in din förfrågan.

Jag har läst och godkänt Opemeras integritetspolicy