Behandling av lipödem

Om Opemera - Privat operationsklinik i Kalix

En förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Lipödem är en kronisk störning i fettväven. Det är en smärtsam sjukdom som nästan enbart drabbar kvinnor. Symptomen är smärta och ökad fettvolym och är i typiska fall begränsad till ben, höfter, stuss och överarmar. Det händer att lipödem feldiagnosticeras och förbises.

Sjukdomen är med största sannolikhet ärftlig. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Lipödem kan misstas för att vara fetma eller lymfödem.

Av säkerhetsskäl opereras inte patienter med BMI över 50. BMI 45 – 49,9 måste gå att operera med ryggbedövning. Oavsett BMI görs alltid en individuell bedömning.

Kvalitet och kunskap

Operationerna av lipödem på Opemera utförs i nyrenoverade och för ändamålet anpassade lokaler i anslutning till Kalix sjukhus.

Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors.

Operationerna utförs med fettsugning, i regel under full narkos, och avslutas med anläggande av kompressionsförband. Det kan krävas upp till fyra operationer för ett optimalt resultat,men behovet är individuellt och kan fastslås först efter en undersökning.

Priset för en lipödemoperation och ett set kompressionsförband är från och med 2020-01-01 60 000 kronor. 

Svenska Ödemförbundet

Svenska Ödemförbundet SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för dig som lider av lipödem. Föreningen bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem.

Svenska Ödemförbundet arbetar med att informera och påverka vårdgivare och beslutsfattare eftersom det fortfarande brister i både kännedom och kunskap om kroniska ödem. En av målsättningarna är att påverka lokalt för att du ska få hjälp i just ditt län/region och därför läggs stor kraft på att starta upp lokalföreningar runt om i Sverige.

Läs mer om Svenska Ödemförbundet här >>

Meny