Frågor och svar

Här nedan kan du finna svaren på de vanligaste frågorna angående lipödem. Hittar du inte svaren på det du söker, tveka inte att kontakta oss på telefon 010-251 24 40 eller via e-post kontakta@opemera.se

Ja. Den offentliga sjukvården har i nuläget inte möjlighet att prioritera lipödemoperationer varför dessa måste ske i privat regi.
Du blir sjukskriven två till sex veckor efter operationen beroende på vilket arbete du har. Sjukskrivningen ordnar Opemeras kirurg med i samband med din operation. Om det behövs förlängning av din sjukskrivning är du välkommen att höra av dig till oss.
Efter operationen bildas en såryta under huden. Sår läker, helt normalt, genom att det startas en inflammation och inflammation gör ont. Generellt kan sägas att vid större ingrepp blir sårytan större och inflammationen mer uttalad.

Smärtan efter operationen kan vara betydande fortfarande flera dagar efter operationen. Totalt sett ska den ändå klinga av allt mer under de första veckorna. Hur smärtan upplevs är individuellt och förstås även hur mycket smärtstillande man behöver ta och hur länge.
Efter genomförd konsultation beslutar du och kirurgen i samråd om eventuell operation.
Vi erbjuder konsultationer både i Luleå och vid mottagning i Stockholm.
Du bokar din konsultation på telefon 010-251 24 40.
Fettvävnaden avlägsnas genom fettsugning. Opemera använder vattenjetassisterad fettsugning, så kallad WAL. Vid WAL hjälper en vattenjetstråle till att spränga isär fettcellerna i underhudsfettet. Målet med fettsugningen är att ta bort så mycket fett som möjligt för att minska smärta.

Fettvolymen reduceras också för att minska felställningar. Detta minskar i sin tur risken för artrosutveckling i knän och fötter.
Om du använder läkemedel som påverkar blodets koagulationsförmåga, blodförtunnande, ska dessa inte tas under tre till fem dagar före operationen. Exempel på sådana läkemedel är:

  • Waran
  • Eliquis
  • Xarelto
  • Pradaxa
  • Brilique
  • Clopidogrel

Kom överens med narkosläkaren vid narkosläkarbedömningen hur du ska göra.

Övrig medicinering kan tas som vanligt.
Operationen tar cirka 1,5 timme.
Efter operationen ska du använda kompressionskläder under minst sex månader, både dag och natt, och sedan ytterligare sex månader under dagtid. Detta behövs för att minska den postoperativa svullnaden och för att huden ska dra ihop sig.
Det kan krävas upp till fyra operationer för ett optimalt resultat.
Patienter med lipödem har en disproportion mellan över- och underkropp. Överkroppen kan ha helt normalt utseende medan underkroppen från stussen och nedåt är förstorad. Vid diagnostiseringen särskiljer man vad som är lipödem och vad som kan bero på andra tillstånd som till exempel fetma eller lymfödem.

Fetma är den svåraste diagnosen att särskilja från. Vid fetma föreligger en generell fettvävsökning men vid lipödem är den symmetriskt lokaliserad till de nedre extremiteterna. Fetma kan debutera när som helst medan lipödem vanligtvis debuterar vid hormonförändringar. Exempelvis vid pubertet, graviditet eller klimakterium.

Lipödem är inte lymfödem. Lymfödem beror på försämrad borttransport av lymfvätska.
Under Inför ditt besök kan du läsa mer om hur du på bästa sätt tar dig till Opemeras klinik i Kalix.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Opemera med dina frågor och funderingar på telefon 010-251 24 40.
Efter operationen får du recept på smärtstillande medicin. Du får också skriftlig instruktion om hur du bäst använder medicinen. Eftersom upplevelsen av smärta är individuellt varierar det från person till person mycket smärtstillande man behöver ta och hur länge man behöver ta den.
I samband med din operation får du ett set kompressionskläder. Utöver det finns det ett begränsat sortiment att köpa på plats hos oss på Opemera.
Efter tre dagar kan du duscha och förbanden kan då tas bort men behöver inte bytas om såren ser fina ut. Om det finns läckage från såren är det bra att sätta på nytt förband.

Råd kring kompressionskläder får du bäst om du kontaktar en lymfterapeut.
Man får lokalbedövningsmedel insprutat under huden genom fettsugningsinstrumentet. Operationen sker under narkos eller ryggbedövning. Ryggbedövning är mycket bra och säker metod för att kunna operera på benen. Man kan då bli opererad helt utan smärta och ändå vara helt vaken. Det går också att kombinera ryggbedövningen med en mindre dos sömnmedel.
Sårstygnen ramlar bort av sig själv. Du får en remiss för sårkontroll till din hälso-/vårdcentral efter sju till tio dagar.
Om du behöver göra fler operationer lägger du och kirurgen upp en individuell plan för när nästa operation ska ske innan du lämnar kliniken. Det bör ha gått en tid efter första operationen. Och det bör ha skett en läkning så att resultatet kan utvärderas.
Lipödem är en kronisk störning i fettväven. Det är en smärtsam sjukdom som nästan enbart drabbar kvinnor. Symptomen är smärta och ökad fettvolym och är i typiska fall begränsad till ben, höfter, stuss och överarmar. Det händer att lipödem feldiagnosticeras och förbises.

Sjukdomen är med största sannolikhet ärftlig. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Lipödem kan misstas för att vara fetma eller lymfödem.
Priset för en lipödemoperation och ett set kompressionsförband är från och med 2020-01-01 60 000 kronor.
Efter operationen tillbringar du natten på kliniken, så att vi kan se till att du mår bra.
Opemeras personal hjälper dig att prova ut passande kläder i samband med din operation. Du kan köpa dessa på plats hos oss på Opemera. En tid efter operationen när svullnaden lagt sig kan du behöva minska på storleken.
Du bokar och betalar själv resa och boende. Opemera har ett samarbete med Nex Resebyrå som gärna kan hjälpa dig med detta. Läs mer under Inför ditt besök.
Efter operationen använder du de smärtstillande mediciner du fått enligt ordination. Förutom smärtstillande kommer du också att få en blodförtunnande spruta som förhindrar blodproppar efter operationen. Övrig medicinering bedöms och ordineras individuellt.
Den enda verkningsfulla behandlingen är kirurgi, där den smärtande fettvävnaden avlägsnas. Resultatet är både bra och hållbart under lång tid.

Meny