Rådgivning

 Vi erbjuder konsultationer både i Luleå och Stockholm.

Konsultation inför behandling

För att fastställa diagnosen och bestämma vad som är bäst behandling för just dig genomförs en konsultation med den behandlande kirurgen. Det kan finnas individuella förutsättningar som måste beaktas inför en eventuell operation.

Vi erbjuder konsultationer både i Luleå och vid mottagning i Stockholm.

Provtagning kan i vissa fall bli aktuellt utifrån vad som framkommer vid kirurgkonsultationen eller narkosläkarbedömningen. Annars tas blodprover på plats i samband med operationen.

Tid för konsultation kan bokas på telefon 010-251 24 40.

Hur ställer man diagnos?

Patienter med lipödem har en disproportion mellan över- och underkropp. Överkroppen kan ha helt normalt utseende medan underkroppen från stussen och nedåt är förstorad. Vid diagnostiseringen särskiljer man vad som är lipödem och vad som kan bero på andra tillstånd som till exempel fetma eller lymfödem. Fetma är den svåraste diagnosen att särskilja från.

Vid fetma föreligger en generell fettvävsökning men vid lipödem är den symmetriskt lokaliserad till de nedre extremiteterna. Fetma kan debutera när som helst medan lipödem vanligtvis debuterar vid hormonförändringar. Exempelvis vid pubertet, graviditet eller klimakterium.

Lipödem är inte lymfödem. Lymfödem beror på försämrad borttransport av lymfvätska.

Meny