Välkommen till Opemera

Opemera AB är en dagkirurgisk verksamhet i privat regi, med erfaren och specialiserad kompetens, som effektivt kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården. Som dotterbolag till Läkarjouren AB – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – arbetar vi utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Om Opemera
Vi vill, vi kan, vi gör! Vi på Opemera vill göra en skillnad, vi kan bidra och har kunskapen att göra det.

För patientens och hälso- och sjukvårdens bästa

Opemeras inriktning är kirurgiska ingrepp som ger patienten en påvisad reell förbättring. Ju fortare en patient får sin planerade operation genomförd, desto mindre blir lidandet för individen. Samtidigt minskar belastningen på hälso- och sjukvården.

Vi kan, vi vill och vi gör

På Opemera har vi stor kunskap och lång erfarenhet, vi delar den offentliga hälso- och sjukvårdens syn på uppdraget och vi är effektiva och rutinerade.

Vi kan

Vi är specialiserade kirurger, narkosläkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet av både privat och offentlig hälso- och sjukvård. Som helägt dotterbolag till Läkarjouren – Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag – har vi stor kunskap om både organisations- och professionsfrågor.

Vi vill

Vi har varit med tillräckligt länge för att inse hälso- och sjukvårdens behov av avlastning när det kommer till operationer som inte alltid kan prioriteras, men som kan hanteras tack vare erfarenhet, rutin och rätt inställning. Vi delar den offentliga hälso- och sjukvårdens syn på patienten och värdegrunden om vård på lika villkor.

Vi gör

Tack vare en liten organisation och en tydlig inriktning på dagkirurgi, i kombination med vår specialistkompetens och långa erfarenhet, har vi rutin nog att arbeta snabbt och effektivt med bibehållen kvalitet. Det gör också att vi kan hålla kostnaderna nere.

Meny