Etiska riktlinjer

Allt vi gör genomsyras av vår idé om att flera patienter ska få den vård de behöver. Snabbt och tryggt. I det arbetet vägleds vi av våra principer om kunskap, ansvar och effektivitet.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Etiska Riktlinjer
På Opemera håller vi kunskap och kompetens högt.

Kunskap, ansvar och effektivitet

På Opemera håller vi kunskap och kompetens högt. Vi förvaltar den erfarenhet som finns och strävar ständigt efter att utveckla ny kunskap. Alltid i syfte att öka både kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete.

På Opemera vill vi göra vad vi kan för att fler ska få god vård i tid. Vi ser oss som ett komplement och en avlastning till den offentliga hälso- och sjukvården, vi delar samma värdegrund och sätter alltid patienten i främsta rummet.

På Opemera betyder effektivitet att vi får mycket uträttat och gör reell skillnad för patienten. Utifrån varje medarbetares speciella kompetens bygger vi team som nyttjar såväl rutin som skicklighet för att patienten ska få både snabb och trygg behandling.

Etiska riktlinjer

På Opemera följer vi Läkarförbundets, Svensk sjuksköterskeförenings och Vårdförbundets etiska riktlinjer. Du hittar länkar till respektive riktlinjer här nedan.

Läkarförbundets etiska riktlinjer >>

Svensk sjuksköterskeförenings etiska riktlinjer >>

Vårdförbundets etiska riktlinjer >>

Meny