Ledning och styrelse

Opemera AB har i dag en verksamhets- och kvalitetsledning som består av sex personer. Utöver detta finns ett flertal specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Ledning och Styrelse
Opemera har specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor.

Verksamhetschef är Britt-Inger Westring anestesi- och intensivvårdssjuksköterska. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors.

Opemera AB ägs av Annika Högström (specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård) och Per-Eric Rutfors (anestesiolog). Båda har lång erfarenhet av både privat och offentligt finansierad vård, bland annat som grundare till Läkarjouren.

Styrelsen utgörs förutom av Annika och Per-Eric även av anestesiläkare Johan Rutfors. VD för Opemera är Petter Antti.

Meny