Ledning och styrelse

Opemera AB har i dag en verksamhets- och kvalitetsledning som består av sex personer. Utöver detta finns ett flertal specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Ledning och Styrelse
Opemera har specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Teamet som utför operationerna består av erfarna specialistläkare, narkosläkare och specialistsjuksköterskor. Tf. verksamhetschef är Birgitta Forsberg intensivvårdssjuksköterska. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors. 

Opemera AB ägs av Annika Högström (specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård) och Per-Eric Rutfors (anestesiolog). Båda har lång erfarenhet av både privat och offentligt finansierad vård, bland annat som grundare till Läkarjouren.

Styrelsen utgörs förutom av Annika och Per-Eric även av anestesiläkare Johan Rutfors. VD för Opemera är Petter Antti.

Meny