Transparensredovisning

Som medlem i Vårdföretagarna ställs särskilda krav vad gäller vår transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ägare och styrelse. Opemera vill bidra till öppenhet och samtidigt visa att våra medarbetare följer högt ställda krav och riktlinjer för en säker vård.

Kontaktinformation

Opemera AB
Skolgatan 1
952 32 Kalix
010-251 24 40
E-post: kontakta@opemera.se
Kontaktperson: Tf. verksamhetschef Birgitta Forsberg.
E-post: Birgitta.forsberg@opemera.se
Mobil: 070 455 91 22

Om Opemera

Opemera AB är ett nystartat, helägt dotterbolag till Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag Läkarjouren i Norrland AB som sedan 1989 arbetat utifrån visionen om att alla har rätt till god vård, oavsett vem man är eller var man bor. Opemera kommer att bedriva privat operationsverksamhet i hyrda lokaler med modern utrustning på Kalix sjukhus. Inledningsvis kommer verksamheten att vara inriktad på operationer av lipödem – en smärtsam sjukdom som nästan enbart drabbar kvinnor. Ett problem förutom själva sjukdomen är att lipödem ofta feldiagnosticeras och förbises trots att sjukdomen går att behandla.

Personal

Opemera AB har idag en verksamhets- och kvalitetsledning som består av sex personer. Utöver detta finns ett flertal specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten. Teamet som utför operationerna består av erfarna specialistläkare, narkosläkare och specialistsjuksköterskor. Medicinskt ansvarig är anestesiolog Johan Rutfors.

Kollektivavtal

Opemera är medlem i Vårdföretagarna och följer tillämpliga kollektivavtal.

Ägare och styrelse

Ägare: Annika Högström (specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård) och Per-Eric Rutfors (anestesiolog). Båda med lång erfarenhet av både privat och offentligt finansierad vård. Styrelsen utgörs förutom av Annika och Per-Eric även av anestesiläkare Johan Rutfors.

På allabolag.se finns mer information om Opemera AB.

Kvalitet: Opemeras självdeklaration

Opemera AB har påbörjat certifiering inom kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001) och kommer att revideras årligen. Certifieringarna syftar till att systematiskt och fortlöpande säkra verksamhetens ledningssystem för kvalitet. Opemera avser att tillämpa och följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9) och ha ett avvikelsehanteringssystem för att systematiskt dokumentera, utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En gång per år kommer en patientsäkerhetsberättelse att upprättas. Opemera har vidare upprättat interna processer och rutiner som följer avsiktsförklaringen i Helsingforsdeklarationen om patientsäkerhet inom anestesi.

Meny