Vägledande principer

På Opemera genomsyras allt vi gör av idén om att fler patienter ska få den vård de behöver, både snabbt och tryggt. Vi vägleds av kunskap, ansvar och effektivitet.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Vägledande principer
På Opemera håller vi kunskap och kompetens högt.

Vi har kunskap
På Opemera håller vi kunskap och kompetens högt. Vi förvaltar den erfarenhet som finns och strävar ständigt efter att ligga i framkant av klinisk praxis. Alltid i syfte att öka både kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete.

Vi tar ansvar
På Opemera vill vi göra vad vi kan för att fler ska få god vård i tid. Vi ser oss som ett komplement och en avlastning till den offentliga hälso- och sjukvården, vi delar samma värdegrund och sätter alltid patienten i främsta rummet.

Vi är effektiva
På Opemera betyder effektivitet att vi får mycket uträttat och gör reell skillnad för patienten. Utifrån varje medarbetares speciella kompetens bygger vi team som nyttjar såväl rutin som skicklighet för att du ska få både snabb och trygg behandling.

Meny