Vårdföretagarna

Opemera AB är medlem i Vård­företagarna – en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har cirka 2 000 medlems­företag med över 100 000 årsanställda.

Opemera - Privat operationsklinik i Kalix - Vårdföretagarna
Bland föreningens huvudfrågor finns förtroende, kvalitet och villkor för vårdföretagandet.

Bland föreningens huvudfrågor finns förtroende, kvalitet och villkor för vårdföretagandet. Allmänheten och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privata vården och omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare levererar en god vård, är goda arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling. Privat vård och omsorg ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar.

Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla utförare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Läs mer om Vårdföretagarna >>

Meny