Vårt team

Opemera AB har idag en verksamhets- och kvalitetsledning som består av sex personer. Utöver detta finns ett flertal specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Opemera - Vårt team
Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor.

Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor, under ledning av Dr. Olafur Jakobsson. Medicinskt ansvarig är anestesiläkare Johan Rutfors. 

Britt-Inger Westring

Verksamhetschef, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

010-251 24 40
Kontakta oss
Svensk Sjuksköterskeförening - Opemera

Johan Rutfors

Anestesiläkare och medicinskt ansvarig

010-251 24 40
Kontakta oss

Olafur Jakobsson

Med.dr., specialist i plastikkirurgi

010-251 24 40
Kontakta oss