Vårt team

Opemera AB har idag en verksamhets- och kvalitetsledning som består av sex personer. Utöver detta finns ett flertal specialistsjuksköterskor och specialistläkare knutna till verksamheten.

Teamet som utför operationerna består av erfarna kirurger, narkosläkare och specialistsjuksköterskor.

Britt-Inger Westring

Verksamhetschef, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska

010-251 24 40
Kontakta oss
Svensk Sjuksköterskeförening - Opemera

Jan Sundström

Anestesiläkare och medicinskt ansvarig

010-251 24 40
Kontakta oss